23 czerwca 2016
alergia_fot1

Poradnik Alergika

Alergia to skłonność do nadmiernego reagowania na powszechnie występujące substancje niewywołujące reakcji u ludzi zdrowych. Przejawem tych nadmiernych reakcji są objawy ze strony wielu narządów: oczu (świąd, łzawienie, pieczenie, zaczerwienienie spojówek); nosa (katar, niedrożność, kichanie, świąd); oskrzeli (duszność, kaszel, świszczący oddech; skóry (pokrzywka, obrzęk, wyprysk, świąd, osutki);
27 czerwca 2016
kalendarz_pylenia

Kalendarz Alergika

4 lipca 2016
serce

Zawał Serca

Zawał mięśnia sercowego to często spotykany incydent wśród pacjentów po 40 roku życia. Częściej spotykany jest wśród mężczyzn, niż kobiet. Jak dochodzi do zawału serca? Jest on skutkiem choroby niedokrwiennej serca. Jest on spowodowany dostarczaniem niewystarczającej ilości tlenu oraz substancji odżywczych do serca. Taki stan doprowadza do martwicy mięśnia sercowego. […]