Rejestracja

Rejestracja czynna:

od poniedziałku do piątku od godziny 7.30 do 18.00

Termin każdej wizyty u lekarza należy wcześniej umówić w rejestracji osobiście lub telefonicznie.

Dostępne formy rejestracji:

  • rejestracja osobista
  • rejestracja telefoniczna
  • rejestracja przez osoby trzecie

Rejestracja osobista

W przypadku wizyty pierwszorazowej, konieczne jest założenie karty leczenia.

Dane potrzebne do założenia karty leczenia  (wpisywane w przypadku pierwszego zgłoszenia się do rejestracji):

  • Imię i nazwisko,
  • Data urodzenia,
  • Adres zamieszkania,
  • Numer PESEL
  • Numer telefonu do kontaktu z klientem.

W dniu przyjęcia do poradni należy wypełnić dokument upoważniający wybranego członka rodziny / bliską Klientowi osobę do ewentualnego dostępu do dokumentacji medycznej Klienta. W tym celu Klient powinien znać imię, nazwisko, numer PESEL oraz numer telefonu wybranej osoby.

Rejestracja telefoniczna

Rejestracja telefoniczna czynna:

od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 18.00
pod numerem telefonu: 41 383 33 55

Klient zarejestrowany przez osoby trzecie lub telefonicznie, przed wizytą w poradni udaje się do rejestracji celem weryfikacji danych.

logo_medical-vita